Mere om klager

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Coop, som ikke kan løses i mindelighed ved direkte henvendelse til os, kan indgives til Nævnenes Hus Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg eller online her.

EU-Kommissionens online klageportal kan i alle tilfælde også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse, som er forbrugerservice@forbruger.coop.dk

Indgiv din klage her