Med et samlet ordinært driftsresultat (EBIT) på 551 millioner kr. opnåede Coop Danmark A/S og de selvstændige brugsforeninger et tilfredsstillende resultat i 2021. Det er en tilbagegang i forhold til 2020, men det var et ekstraordinært godt år på grund af de særlige omstændigheder omkring Corona.

Årets resultat før skat var 717 millioner kr. (956 mio. i 2020, 468 mio. kr. i 2019). Årets nettoresultat blev 585 millioner kr. (2020: 777 mio. kr., 2019: 392 mio. kr.)

”Det er et tilfredsstillende resultat, der afspejler, at det er blevet hverdag i dagligvarehandelen igen. I 2020 var grænserne lukkede, de fleste arbejdede hjemme og restauranterne var ikke åbne – det gav som bekendt medvind for dagligvarehandlen. Så det er naturligt, at vi ikke fortsætter på samme høje niveau. Årets resultat er også påvirket af de massive investeringer i den digitale transformation af virksomheden og udrulningen af Coop 365discount,” siger bestyrelsesformand Lasse Bolander.

Resultatet er skabt af meget forskellig udvikling i Coops kæder.

Kvickly fortsatte fremgangen fra 2020 og leverede et af de bedste resultater i kædens 60-årige historie.

Fakta havde et år med et stærkt utilfredsstillende resultat i et år, hvor 50 butikker i kæden blev konverteret til Coop 365discount.

SuperBrugsen, Dagli´Brugsen og Irmas resultater var på niveau med forventningerne.

De to onlinebutikker Coop.dk MAD og Coop.dk Shopping gav tilsammen overskud i et år præget af stor omsætningsvækst.

283 millioner i bonus til medlemmerne

Coop Danmark adskiller sig fra de øvrige, primært udenlandske aktører på dagligvaremarkedet ved at være kundeejet.  Coop er ejet af 1,9 mio. medlemmer.  I 2021 meldte yderligere 48.633 sig ind.

Ejerne har i løbet af 2021 modtaget mere end 283 millioner i udbytte i form af bonus, som kan anvendes direkte som betaling i butikkerne og online. Bonus får medlemmerne både, når de handler i Coops kæder og hos udvalgte partnere. Derudover har medlemmerne opnået endnu større beløb i form af medlemsrabatter.

Loyalitetsprogrammet Prime, der blev lanceret i foråret 2020, voksede fortsat og kunderne forudbetalte ca. 1,5 mia. kr. mod at få en række særlige fordele. Prime er en del af Coops digitale kommunikationskanal Coop Appen, som vækker international interesse. Konceptet eksporteres nu via datterselskabet Lobyco til andre detailhandlere og beskæftiger ca. 180 medarbejdere (se særskilt pressemeddelelse).

Målet om at være Danmarks mest bæredygtige virksomhed udmøntede sig på en lang række områder: Som den første i dansk dagligvarehandel har Coop fået godkendt sin klimahandlingsplan af det internationale Science Based Targets initiative (SBTi). Dermed er det dokumenteret, at Coops klimamål lever op til Paris-aftalen.

Der blev indgået den hidtil største aftale med OK om opstilling af 500 el-ladestandere ved Coops butikker overalt i Danmark.

Og der blev opbygget en flåde af 23 eldrevne varebiler og foreløbigt den første el-lastbil i Danmark og bygget solcelleanlæg på lagerbygninger og butikker, der samlet dækker 15.000 m2 og siden 2019 har genereret strøm svarende til 730 husstandes årsforbrug.

Der blev indgået den første overenskomst med 3F Transport for chauffører, der kører dagligvarer fra Coop.dk MAD til såvel private husstande som erhvervskunder, kommuner og øvrige kunder. Aftalen kom i stand efter, at Coop har besluttet at ansætte chauffører direkte, og skal sikre, chaufførerne samme ordnede forhold som i det øvrige Coop.

Fremtiden: Tempoet for Coop 365discount sættes op

Udsigten for det nye år er meget udfordrende på grund af de stærkt stigende indkøbspriser, de hurtigt voksende omkostninger til energi og forbrugernes ændrede adfærd i retning mod mindre og billigere indkøb af dagligvarer. Det forventes, at resultatet trods omfattende besparelser vil blive betydeligt lavere end i 2021.

”Vores langsigtede strategi holder vi fast i. Men her og nu betyder krigen i Ukraine og de meget omfattende prisforhøjelser, vi får fra vores leverandører, at vi bremser op, fordi sigtbarheden er blevet forringet,” siger adm. direktør Kræn Østergård Nielsen

”Alle er ramt af de stigende omkostninger. Vi mener, at vi bedst kan hjælpe danskerne med at fremme billigere alternativer, uden at det går ud over kvaliteten. Det kommer vi til at gøre konkret på en række områder. De mest markante bliver:

  1. En rekordhurtig udrulning af Danmarks nye store discountkæde, Coop 365discount. Siden efteråret 2020 er der åbnet 100 butikker. Og modtagelsen er så positiv, at tempoet nu sættes yderligere op og ved udgangen af 2022 forventes Coop 365discount at bestå af over 200 butikker.
  2. Forstærket fokus på både billigere og mere ansvarlige vareserier. Det drejer sig i første omgang om Änglamark. Dernæst er det planen med større synliggørelse af discountserien X-tra i SuperBrugsen, Kvickly og Dagli´Brugsen, Coop 365 i Fakta og Coop 365discount og Irma Hverdag i Irma.”

”Den langsigtede strategi frem mod 2025 fastholdes. Den omfatter bl.a.:

  • Fremtidens discount: Med Coop 365discount en stærk digital discountkæde med en grøn profil
  • Kundetilfredshed: Friske varer, velopfyldte hylder, moderne butikker og god service
  • Lokal tilpasning. Vi kombinerer vores stordriftsfordele med det lokale ejerskab, hvor hver enkelt butik tilpasses de lokale kunders behov.
  • Coop One: Effektivt IT-platform, som skal fremtidssikre stabil varetilgængelighed, pålidelig økonomistyring og lavere omkostninger,” siger Kræn Østergård Nielsen.

Coop Danmark og de selvstændige brugsforeninger øgede omsætningen med ca. 1,5 milliard kr., fra 44,5 til 46 milliarder kr. (ekskl. moms)