I den forgangne uge har 365discount investeret i et initiativ på tværs af alle kædens 363 butikker i landet. Her har danske forbrugere haft mulighed for at købe frugt og grønt til priser, hvor momsen er fratrukket. Discountkæden Lidl fulgte trop med et lignende initiativ, og generelt har uge 4 affødt mange reaktioner på, hvorfor frugt og grønt bør være billigere i forhold til danskernes sundhed generelt. Skatteministeren har også indkaldt til et møde.

København, 5. februar 2024 - I uge 4 dedikerede kæden 365discount sig til initiativet 'Skær Momsen', hvor de fra den 25. januar til den 1. februar fjernede momsen på alle varer inden for kategorien ‘frugt og grønt’ i samtlige butikker. Nu offentliggøres tallene, der tydeligt viser, at danske forbrugere reagerer positivt på de nedsatte priser på frugt og grønt. Frugt steg i ugen hele 43% og grønt med 37%. Det er meget høje tal, som direktøren fra 365discount håber for alvor giver genklang på Christiansborg.

“Det er jo anden gang, vi investerer massivt i sådan et initiativ, og de aktuelle tal slår endnu hårdere ud, end de gjorde i 2022. De danske forbrugere viser mig, og forhåbentlig også politikerne, at der er en vej at gå for folkesundheden. Vi ved, at frugt og grønt er sundere tilvalg, og for os er det også en opfordring til Christiansborg om at sænke momssatsen på disse varer. Om det er permanent, eller om der findes andre løsninger, vil jeg lade være op til politikerne. Jeg synes, vi fra handelen har sendt et klart signal nu,” siger Michael Tilsted, kædedirektør i 365discount.

Større reaktion end tidligere
Der har været meget travlt i frugt- og grøntafdelingerne ude i landet, men også på hovedkontoret i Albertslund, da initiativet har skabt en del bølgeskvulp. Der er kommet en række henvendelser fra NGO'er, der har udvist interesse for initiativet og har støttet det i medierne. Der er også modtaget henvendelser fra politikere, og direktøren har desuden bemærket, at konkurrenterne på det danske discountmarked, tyske Lidl, også har fulgt efter med et lignende momsinitiativ.

"Vi ved fra en ny undersøgelse*, der er udarbejdet for Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen, at hele 81% af respondenterne støtter idéen om lavere priser på sunde fødevarer for at fremme et sundere liv. Det er det, vi mærker reaktioner på fra alle sider. Jeg synes, det er meget positivt, at en anden kæde følger trop. For mig er det nemlig ikke kun en idé fra 365discount. Vi er grønne, ikke kun i vores visuelle identitet, men i hele vores fokus. Og det er klart, at jo flere kæder, der bakker op om initiativet, jo større pres lægger vi på dem, der skal komme med den endelige løsning," siger Michael Tilsted, og fortsætter: 

“Antallet af solgte stykker frugt og grønt steg med hhv. 43% og 37% i vores butikker. Det viser mig, at der er en stor opbakning hos danskerne, og vi skal se på løsninger for at sænke priserne på sundere fødevarer permanent.”

365discount er tidligere blevet spurgt, hvorfor kæden ikke gør dette initiativ permanent, og svaret er ganske enkelt: Det er for dyrt. Kæden er klar til at investere i nye løsninger og viser forståelse for, at andre varer, som ikke falder ind under kategorien sund, måske skal pålægges afgifter eller lignende.

"Nogen siger, at de sparede penge, der lander mellem hænderne på forbrugerne, muligvis bliver brugt på usunde varer. Det vil jeg ikke være dommer over, og jeg vil ikke komme med en løftet pegefinger til forbrugerne. Jeg vil bare appellere til, at politikerne kommer på banen med nogle løsninger, som vi kan drøfte for at imødekomme forbrugernes ønsker. Måske ser jeg ikke selv løsningen, men der er brug for debatten, og jeg vil starte med mit møde med skatteministeren," afslutter Michael Tilsted.