Med en omlægning af datterselskabet Coop Invest vil Coop amba-koncernen for fremtiden tælle et bestyrelseslag mindre. Det er en del af den proces, som skal forenkle og tilpasse ledelsesstrukturen, efter at moderselskabet har givet Coop Danmark en milliardstor kapitalindsprøjtning i en aftale med OK a.m.b.a.

Coop ambas bestyrelse vil fremover varetage den overordnede ledelse af selskaberne under Coop Invest-koncernen, som formelt nedlægges. Ændringen er endnu et af de tiltag, der skal gøre Coop amba enklere og billigere at drive som en konsekvens af den store kapitalindsprøjtning i Coop Danmark A/S.

”Vi har skudt nærmest alt, hvad Coop amba har, ind i Coop Danmark for at sikre fremtiden for det største datterselskab og en af Danmarks største virksomheder med omkring 40.000 medarbejdere. Derfor har foreningen ikke råd til at have det samme setup som i dag. Det er en præmis, at det skal være billigere at drive Coop amba, og derfor har vi i bestyrelsen besluttet at forenkle strukturen omkring Coop Invest”, siger formand for Coop amba Pernille Skipper.

Vil modernisere og forenkle

I praksis nedlægges selskabet Coop Invest, som har haft ansvar for flere virksomheder, der helt eller delvist er ejet af Coop amba. Det betyder, at FDB Møbler, reklamebureauet Republica og African Coffee Roasters vil blive direkte datterselskaber under Coop amba.

”I Coop amba er vi stolte af alle vores datterselskaber. Det har været helt centralt i omlægningen af strukturen, at den enklere og billigere tilgang først og fremmest giver tryghed og stabilitet for dem. Når vi formelt lukker Coop Invest, opretter et hurtigt arbejdende forretningsudvalg og samler alle Coop ambas aktiviteter hos en stærk CFO, søger vi at give datterselskaberne sikkerhed for, at vi har deres ve og vel som højeste prioritet.”

”Coop ambas bestyrelse har sat en proces i gang, som i de kommende måneder skal modernisere og forenkle måden, alle niveauer af foreningens medlemsdemokrati og ledelsesstruktur er indrettet på. Dette skridt er en del af den proces,” siger Pernille Skipper.

Datterselskabernes bestyrelser

Der vil fortsat være særskilte bestyrelser for porteføljeselskaberne under Coop Invest: FDB Møbler, Republica og African Coffee Roasters. Coop amba ejer fortsat 50 procent af selskaberne Catering Danmark og Quick Info, og også her vil der fortsat være særskilte bestyrelser for de enkelte selskaber.

Omlægningen i selskaberne vil blive en realitet i forbindelse med ”closing” af aftalen med OK a.m.b.a., dvs. når aftalen om salg af Coop Danmark til OK a.m.b.a. forhåbentlig godkendes af konkurrencemyndighederne og træder i kraft.

Indtil da vil en mindre, midlertidig bestyrelse for Coop Invest være indsat. Den består af formand for Coop amba, Pernille Skipper, næstformand for Coop amba, Kristine Martin Berg, og medlem af Coop ambas bestyrelse, Christian Busch. Efter closing vil samme personer udgøre et forretningsudvalg, som under Coop ambas bestyrelse varetager interesserne i datterselskaberne.

Fakta om Coop Invest:  

Med ansvaret for flere af Coops mindre selskaber har fokus for Coop Invest været at sikre et finansielt afkast til Coop amba og at skabe værdi for Coops medlemmer.

Disse selskaber har hidtil været placeret under Coop Invest:

  • Republica A/S (100% ejet af Coop Invest)
  • Severin A/S (100 % ejet af Coop Invest)
  • African Coffee Roasters Ltd. (80% ejet af Coop Invest, 20% ejet af IFU – Investeringsfonden for udviklingslande)
  • FDB Møbler (62% ejet af Coop Invest, 38% ejet af Brugsforeningernes Låneforening A.M.B.A.)
  • Færch & Co. Gastro ApS / Catering Danmark ApS (50% ejet af Coop Invest)
  • Quick Info ApS (50% ejet af Coop Invest)

Som en del af aftalen med OK a.m.b.a. er ejerskabet af selskabet omkring kursuscentret Severin A/S i 1. halvår 2024 flyttet til Coop Danmark A/S.

Derudover har Coop Invest som investeringsselskab fungeret som inkubator for virksomheder, der i rette tid kan frasælges og dermed være med til at styrke koncernen yderligere. Coop Invest Venture har i alt foretaget fire ventureinvesteringer i nystartede virksomheder med relation til Coops styrkepositioner inden for mad og digitale løsninger. Dermed har Coop Invest mindre ejerandele i ventureselskaberne PerfectSeason ApS, Mello Ventures ltd. (Brikk), Create2STAY ApS og Selvhent ApS. Coop amba vil fortsat have fokus på at værdioptimere disse investeringer, men vil ikke aktivt opsøge nye ventureinvesteringer.

Coop Invest har 12 medarbejdere.

De seneste år har Coop Invests bestyrelse bestået af formanden for Coop amba, et medlem fra Coop ambas bestyrelse og tre eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer.