Første halvår af 2023 viste et resultat på 17,4 millioner kroner efter skat mod 0,1 millioner kroner i samme periode sidste år. Dermed er Coop Bank godt på vej mod et positivt årsresultat for tredje år i træk.

Coop Bank står solidt med en sund økonomi. Det kan bankdirektør Allan Nørholm sætte to streger under i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet for første halvår 2023. Efter skat lander banken på et overskud på 17,4 mio. kr., mod et overskud på 0,1 mio. kr. i første halvår 2022.

”Vores tilstrækkelige kapitalprocent er på 10,2 pct, og vores faktiske solvens er 22,9%, hvilket er mere end rigeligt til at opfylde de mange lovbestemte buffere, der skal sikre en sund og en stærk finansiel sektor. Med dette halvårsregnskab er vi på vej mod et fint overskud, nu for tredje år i træk,” siger Allan Nørholm.

Tjener penge på klassisk ind- og udlån

Coop Bank tilbyder attraktive bankprodukter til almindelige privatkunder.

Coop Bank giver positiv rente til alle kunder og på alle konti. Uanset om kunderne har samlet alt i Coop Bank eller kun har indlån i banken. Aktuelt er satserne:

  • 0,5% for indlån op til 50.000 kr.
  • 1,0% for den del af indlånet der overstiger 50.000 kr., men som er under 250.000 kr.
  • 2,5% for den del af indlånet, der overstiger 250.000 kr.

Kontiene er anfordringskonti uden særlige begrænsninger, og på den måde har vi gjort det let for kunderne, fortæller Allan Nørholm:

”I rentestigningsperioden har Nationalbanken hævet renten med ca. 4%-point. Men vi har ikke overvæltet hele rentestigningen på vores udlånskunder, og så har vi hævet indlånsrenterne. Vores resultat er alligevel stærkt forbedret, da vi nu tjener mere på det indlån, som vi har placeret i Nationalbanken og i obligationer. Altså vores overskudslikviditet,” siger Allan Nørholm.

Nedskrivningerne er fortsat lave og har ligeledes bidraget til et meget tilfredsstillende halvårsresultat.

”Vores integration med butikkernes Coop fordelskonto i Coop app’en er en vigtig tilføjelse til de muligheder vores kunder har for at opnå gratis konti, betalingskort, betalingsservice osv. igennem kundepakken Coop Bank Hverdag. Coop fordelskontoen giver i sig selv store besparelsesmuligheder i Coops butikker og som en ekstra mulighed under fordelskontoen, kan man altså også vælge at få kundepakken Coop Bank Hverdag gratis” siger Allan Nørholm.

Resultatopgørelsens hovedtal

  • Resultatet for første halvår er et overskud på 17,4 mio. kr. efter skat
  • Netto rente- & gebyrindtægter mm. er på 77,6 mio. kr. - en vækst på 26,4 mio. kr. svarende til 52%.
  • Omkostningerne er på 50,6 mio. kr. – en stigning på 2,5 mio. kr. svarende til 5%.
  • Nedskrivningerne på udlån mm. er på 3,7 mio., svarende til en nedskrivningsprocent på 0,3 %

Se hele Coop Banks halvårsregnskab på Regnskaber - Se de seneste regnskaber fra Coop Bank - Klik her (https://coopbank.dk/om-coop-bank/regnskaber/)

Yderligere oplysninger: Bankdirektør Allan Nørholm, 2020 2729