Med mere end en 6-dobling af resultatet styrker Coop Bank sin position som et solidt pengeinstitut.

Resultatet før skat er steget fra 8,1 mio. kr. i 2022 til 55,2 mio. kr. i 2023. Efter skat er resultatet forbedret fra 6,7 mio. kr. til 41,3 mio. kr. Det er 3. år i træk, at banken, der blev grundlagt i 2013, giver overskud.

”Vi begynder nu at høste gevinsterne af vores investeringer og vores indsats for at tilbyde danskerne en enkel og fair bank med gennemskuelige produkter,” siger bankdirektør Allan Nørholm, Coop Bank.

Banken har i 2023 haft en vækst i indlånet på 14 procent, mens udlånet har ligget stabilt.

”Vi har i gennemsnit hævet indlånsrenterne med det samme som udlånsrenterne, og det har tiltrukket en del kunder,” siger Allan Nørholm.

Coop Bank giver positiv rente til alle kunder og på alle konti. Uanset om kunderne har samlet alt i Coop Bank eller kun har indlån i banken. Lige nu er satserne:

  • 0,5% for indlån op til 50.000 kr.
  • 1,0% for den del af indlånet der overstiger 50.000 kr., men som er under 250.000 kr.
  • 2,75% for den del af indlånet, der overstiger 250.000 kr.

Kontiene er anfordringskonti uden særlige begrænsninger.

”Udover den generelt positive udvikling glæder vi os over vores stærke soliditet, og med den start vi har fået på 2024, er vi trygge ved, at vi når samme resultat i år som sidste år,” siger Allan Nørholm.

Coop Bank betaler som følge af det tilfredsstillende resultat for første gang udbytte til ejeren, Coop amba, der er ejet af de to mio. medlemmer af Coop. Udbyttet er på 20 mio. kr.

Nedskrivningerne i 2023 var 0,1 procent af lån og garantier mod 0,8 procent i 2022. Bankens kapitalprocent er på 23,2 procent.

Yderligere oplysninger: Bankdirektør Allan Nørholm, 2020 2729