Den eksplosive stigning i energipriserne kombineret med kundernes ændrede indkøbsvaner betyder desværre, at vi kommer til at skulle lukke 12 Dagli´Brugser.

Det er butikker, der i forvejen i flere år har haft det svært, og haft vigende omsætning og underskud uden udsigt til at, de kan vende udviklingen. Den nuværende situation skubber dem ud over kanten.

De 12 butikker har en samlet omsætning på knap 130 millioner kr. De kommer ud af 2022 med et samlet underskud i størrelsesorden knap 15 millioner kr.

Da de samtidig har behov for betydelige investeringer i nyt inventar, f.eks. køle- og frostanlæg, er det desværre nødvendigt at lukke dem.

”Det er med blødende hjerte, at vi har taget denne beslutning. I alle butikkerne har medarbejderne kæmpet alt, hvad de kunne, for at få det til at hænge sammen - og alle steder spiller butikkerne en vigtig rolle i de lokale samfund. Men den aktuelle krise med stærkt stigende omkostninger til el og kunderne, der flytter deres indkøb over i discountbutikker, har gjort, at det er nødvendigt at træffe denne beslutning,” siger kædedirektør Torben B. Andersen, Dagli´Brugsen.

De 12 butikker er: Vorrevangen (Aarhus N), Jordrup, Lime, Nørhalne, Frølunde, Gandrup, Tarp, Engesvang, Kalvehave, Veflinge, Borris og Vester Åby.

Butikkerne har sidste åbningsdag fredag 24. februar 2023.

Alle 314 medarbejdere bliver desværre opsagt Men Coop vil i videst muligt omfang forsøge at finde job andre steder i Coop Familien til de berørte.

Yderligere information:

Kædedirektør Torben B. Andersen, 2053 5274

Informationsdirektør Jens Juul Nielsen, 5159 4468