Som den første i dansk dagligvarehandel har Coop fået godkendt sin klimahandlingsplan af det internationale Science Based Targets initiative (SBTi). Dermed er det dokumenteret, at Coops klimamål lever op til Parisaftalen.

Coops samlede plan for at nå klimamålene er blevet gransket og nu godkendt af det uafhængige internationale klimapartnerskab, SBTi. Klimaplanen dikterer bl.a., at Coop skal reducere sine CO2 udledninger fra egen drift med 75 pct. i 2025 og reducere med 91 pct. i 2030.

Klimaplanen indeholder også en reduktion for hele Coops værdikæde på 1 million tons om året. Her indregnes ikke alene Coops egen CO2-udledning fra kølediske, transport, bygninger osv., men også de udledninger, som alle Coops leverandører og kunder udleder under produktion og forbrug af hver enkelt vare.

Godkendelsen er et vigtigt skridt for Coop, forklarer koncerndirektør i Coop, Per Thau. Og den målrettede klimaindsats er kun blevet mere relevant ovenpå den netop afsluttede COP26:

”COP26 har med al tydelighed vist, at klimakrisen ikke kan løses af verdens ledere alene. Virksomheder verden over har et kæmpe ansvar for at reducere deres klimaaftryk. I Coop anerkender vi vores ansvar og forpligter os på at overholde Parisaftalens målsætninger. Det koster hårdt arbejde og det er bestemt ikke gratis, men der er ikke noget alternativ,” siger Per Thau.

I Coop besluttede man for år tilbage, at virksomhedens klimaindsats altid skal baseres på videnskab, og at klimainitiativer skal kunne måles og tjekkes efter af uafhængige tredjeparter, som det nu er sket med godkendelsen fra SBTi. Det forklarer Coops ansvarlighedsdirektør, Signe Frese:

”Det er vigtigt for os, at vores klimaindsats er baseret på videnskab. Vi skal gøre det, der gør en reel forskel for klimaet, og ikke bare det, der måske ser godt ud i butikkerne. Med godkendelsen fra SBTi ved vi, at vi er på rette vej og er ambitiøse. Samtidig gør vi det muligt for alle interesserede - vores kunder, leverandører, samarbejdspartnere - at kigge os efter i kortene. Transparens bør være et krav, der stilles til alle aktører - særligt på klima,” siger Signe Frese.

I 2020 blev Coops klimaregnskab vurderet af den internationale nonprofit-organisation CDP, der vurderer virksomheders klima-indsats. Dette vil ske hvert år fremover.

CDP vurderede i 2020 Coop i topfeltet af internationale virksomheder, der arbejder for at indfri Parisaftalens målsætninger.

Fakta: For at reducere sit CO2-udslip har Coop bl.a.

  • Flyttet transport af frugt og grønt fra lastbiler til tog, hvilket foreløbig har reduceret med 660 tons CO2
  • Opbygget en flåde af 23 eldrevne varebiler og foreløbigt den første el-lastbil i Danmark
  • Bygget solcelleanlæg på lagerbygninger og butikker, der samlet dækker 15.000 m2 og siden 2019 har genereret strøm svarende til 730 husstandes årsforbrug
  • Optaget ESG godkendte lån med udgangspunkt i klimaplanens målsætninger
  • Indgået aftale med OK om at opstille 500 el-ladestandere ved Coops butikker overalt i Danmark
  • Gjort foreløbigt 350.000 kunder klogere på deres personlige klimaaftryk med ’Mit klimaaftryk’-funktionen i Coop appen
  • Årligt sendt 155.000 børn i køkkenet på landets skoler for at lære at lave klimavenlig mad
  • Indført pantdonation på ca. 900 pantmaskiner, så kunderne kan donere deres flaskepant til skovplantning
  • Plantet den første af ti folkeskove, som i 2030 vil udgøre et samlet areal på 1000 hektar nyplantet skov

Læs mere om Coops arbejde med klima her https://ansvarlighed.coop.dk/hjertesager/klima/

Yderligere information

Signe Frese, Ansvarlighedsdirektør i Coop, 3091 9246

Fakta om SBTi

Science Based Targets initiative (SBTi) er et partnerskab mellem den international non-profit organisation CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF).

SBTi vurderer virksomheders mål for reduktion af drivhusgasser. Vurderingen er baseret på den nyeste videnskab og hvad videnskaben vurderer nødvendigt for at nå målene i Parisaftalen. Parisaftalen kræver, at den globale opvarmning ikke overstiger 2°C, men at man bestræber sig på at holde sig under 1,5°C.

Fakta om CDP

CDP er en international nonprofit organisation, som hvert år gennemgår tilmeldte virksomheders klimaarbejde og uddeler en score. Scoren medregner hele virksomhedens arbejde med klima og fokuserer både på CO2 udledninger, governance og risikovurdering. I 2021 rapporterede over 13.000 virksomheder til CDP. CDP vurderer virksomheders klimaindsats på en score fra A til D-, hvor A er bedst.

Coop modtog i 2020 scoren B af CDP, hvilket er bedre end 91% af alle årets førstegangsrespondenter og placerer Coop i den bedste tredjedel af alle bedømte virksomheder i verden.