Når Lasse Bolanders formandsperiode udløber til maj 2024, genopstiller han ikke som formand for Coop ambas bestyrelse. Det meddelte han Coops landsråd på landsrådsmødet den 28. april. Rekrutteringen af en ny ekstern formand til Coop Danmarks bestyrelse er igangsat og ventes på plads i løbet af efteråret 2023.

”Coops landsråd har igennem fem perioder valgt mig til at stå i spidsen for Coop. Det har været en stor ære, og jeg har gjort mit bedste for at leve op til tilliden, siger Lasse Bolander og uddyber:

”Med vedtagelsen af strategien ”Fremtidens Coop” og den historiske transformation, vi er i gang med at gennemføre lige nu, så er Coop – på trods af et utilfredsstillende regnskab i 2022 - godt i gang med at skrive et nyt og vigtigt kapitel i andelsforeningens 157 års lange historie. Et kapitel, som jeg er stolt over at have været en del af. Nu trykker vi speederen i bund for at realisere strategien, og jeg vurderer, at tiden vil være den rette til at give stafetten videre, når min formandsperiode udløber til maj 2024”, siger Lasse Bolander.

Løbende generationsskifte på flere formandsposter
Udover posten som bestyrelsesformand for Coop amba er Lasse Bolander formand for en række datterselskaber i Coop-koncernen, bl.a. Coop Danmarks bestyrelse.

”I bestyrelsen i Coop amba drøfter vi løbende vores governancemodeller og styringen af Coop ambas datterselskaber. Med vedtagelsen af den nye strategi for Coop Danmark i 2022 besluttede vi, at det vil være en fordel at udpege en ekstern dedikeret formand for Coop Danmarks bestyrelse, som sammen med bestyrelsen og ledelsen skal sikre gennemførelsen af transformationsplanen. Vi forventer, at den nye formand er på plads i løbet af efteråret”, siger Lasse Bolander, der fortsætter som medlem af bestyrelsen i Coop Danmark som ejerrepræsentant.

For Lasse Bolander er det vigtigt at sikre et løbende generationsskifte og en professionel rekrutteringsproces, når hans afløser skal findes:

”Jeg har længe vidst, at jeg ikke ville genopstille, når denne valgperiode udløber. Når jeg melder det ud nu, giver det mulighed for at gennemføre et generationsskifte løbende og i god ro og orden i bestyrelserne i Coop koncernen. Samtidig får Coops landsråd de bedste betingelser for at sikre en bred og professionel proces og finde egnede kandidater, som kan stå i spidsen for foreningen. Jeg vil naturligvis stå til rådighed i den proces og arbejde fuldt dedikeret frem til min formandsperiode udløber, afslutter han.

Yderligere oplysninger:
Formand Lasse Bolander, 2363 2942 (via Pia Funch Braskhøj)

Fakta om Coop ambas bestyrelse
Coop amba er navnet på den demokratiske andelsforening, som over 1,9 millioner danskere er medlemmer og ejere af. Bestyrelsen i Coop amba består af ti Coop-medlemmer. Det er Coop ambas bestyrelse, der udpeger bestyrelserne i Coop Danmark, Coop Bank og Coop Invest. Bestyrelsen træffer bl.a. beslutning om køb og salg af virksomheder, Coops strategi, handlingsplaner og medlemsvilkår. Det er Coops øverste myndighed, landsrådet, der består af 126 medlemmer fra hele landet, som vælger Coop ambas bestyrelse ved rullende valg for tre år ad gangen.

Læs mere om bestyrelsen