Regeringen har i dag lanceret reformudspillet ’Danmark kan mere II’, der skal sikre en hurtigere grøn omstilling.

Det bakker Coop op om.

”Udspillet flugter med vores egne ambitioner for klima-omstilling, hvor vi har været i fuld gang siden 2018 og næste år når en vigtig milepæl,” siger klimachef Jonas Engberg, Coop.

Senest 1. juni 2023 vil alle Coop Danmarks butikker være uden gas- og olie som energikilder. Varmepumper, solceller og andre grønne energiformer vil da have erstatte de fossile.

Over de seneste fem år har Coop en lang række konkrete ting for at reducere klimabelastningen af virksomhedens egen drift:

Siden 2018 har Coop blandt andet:

  • Investeret massivt i energibesparelser i form af varmepumper, udfasning af olie- og gasfyr, udskiftning af køleanlæg, installation af varme-genindvindingsanlæg, og har udskiftet af alle lyskilder til LED i mere end 1000 butikker.
  • Bygget solcelleanlæg på lagerbygninger og butikker, der samlet dækker 15.000 m2, og siden 2019 har genereret strøm svarende til 730 husstandes årsforbrug.

  • Det har resulteret i, at CO2e-udledningen fra Coops egen drift er reduceret med 37 procent fra 2018 – 2021.

Coops klimaplan er foreløbigt lagt frem til 2030, og indeholder kontinuerlige energiforbedringer og massive investeringer i dette år for år. Målene i Coops klimaplan er, at CO2e-udledningen fra Coops egen drift er reduceret med 75% i 2025 og at Coops egen drift er klimapositiv i 2030.

”Klima-omstillingen er både vigtig for Coop som forretning, og for vores kunder. Også derfor kommer vi til at fortsætte med mange markante initiativer, der reducerer klimabelastningen, der er forbundet med forbrug af dagligvarer,” siger Jonas Engberg.

Coops klimaplan  er som den eneste dagligvarehandel i Danmark godkendt af det anerkendte Science Based Target Initiative, som betyder, at planen flugter med parisaftalens målsætninger.