I dag kl. 12 slukkes lyset i 300 Dagli´Brugser

Som følge af en 3-dobling af udgifterne til el går Coop nu i gang med de mest omfattende besparelser på energien i koncernens over 1000 butikker.

Over 2000 kølere slukkes og fjernes fra butikkerne, der bliver skruet ned for temperaturer og lys og derudover gennemføres en lang række individuelle tiltag i hver butik.

Mandag 5. september kl. 12 vil lyset blive slukket i de ca. 300 butikker i Dagli´Brugsen. Det vil være kortvarigt og symbolsk, for at tydeliggøre, at mange af disse mindre forretninger er ekstremt pressede af de eksplosivt stigende omkostninger - som på sigt kan true en række lokale butikkers eksistens. Der vil i den kommende tid blive gennemført test, hvor lyset delvist slukkes for at kortlægge, om det er muligt at gøre permanent i stor skala.

 ”Alle vores butikker er hårdt ramt af de meget høje elpriser. Derfor er vi nu nødt til at tage ekstraordinære midler i brug,” siger koncerndirektør Allan Kristoffersen.

Siden 2016 har Coop gennemført et meget omfattende energibesparelsesprojekt, hvor samtlige lyskilder – pærer, spots og lysstofrør – er blevet udskiftet, der er lagt låg på kølere og frost mv. Det har medført en reduktion i forbruget på omkring 20 procent.

Coops samlede årlige elregning vil med det nuværende prisniveau stige med op mod op mod 500  millioner. kr. Der er i øjeblikket stor risiko for, at der kommer yderligere betydelige prisforhøjelser

Udover de ekstraordinære handlinger, der sker her og nu, fortsætter Coops langsigtede energispareplan, der omfatter etablering af solcelleanlæg, bedre udnyttelse af overskudsvarme og andre ting, som samlet skal reducere energiforbruget med yderligere ca. 10 procent i 2025.