Fakturakrav

Fakturaen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
(Alle fakturaer skal være maskinlæsbare)

 • Det fulde firmanavn og virksomhedsbetegnelse
 • Den fulde adresse
 • Sælgers CVR-nummer
 • Købers CVR-nummer (Bemærk er varen/ydelsen leveret til en af vores selvstændige brugsforeninger, er det dennes CVR, som fakturaen udstedes til og ikke Coop Danmark)
 • Mailadresse
 • Reference i henhold til førnævnte 2 typer fakturering
 • Klar beskrivelse af hvad der faktureres
 • Fakturanummer
 • Faktureringsdato (må ikke være udstedt før leveringsdatoen)
 • følgeseddelnummer eller reference til tidligere fakturaer
 • Betalingsbetingelser i henhold til standardbetingelser, som er minimum 14 dage
 • Betalingsoplysninger – bankregistreringsnummer / kontonummer eller IBAN eller betalings-ID
 • Specifikation af beløbet – ekskl. moms, momsbeløb, totalbeløbet inkl. moms samt momssats
 • Valutakode/ISO

Fakturering skal ske løbende og senest inden udgangen af den måned, hvor leveringen har fundet sted. Betalingsbetingelserne er aftalt i forbindelse med aftalens indgåelse og gælder uanset om du handler med Hovedkontoret, et centralt lager eller butikker i kæderne. Når fakturaen betales, vil der sendes advisering via banken, det er også muligt at modtage advisering via e-mail.