Coops privatlivspolitik for medarbejdere


I Coops privatlivspolitik for medarbejdere kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Vi behandler oplysninger om dig som medarbejder, når det er nødvendigt for at Coop kan videregive relevante oplysninger til forskningsprojekter og til indhentelse af statistik.
De behandlede oplysninger vil afhænge af det konkrete projekt, herunder f.eks.:

  • Relevante medarbejderoplysninger: f.eks. navn, jobniveau, anciennitet,  medarbejdernr. og CPR-nr.
  • Løn- og bonusoplysninger
  • Oplysninger om arbejdsskader, herunder sygdomsperiode

Hvad er formålet med behandlingen?
Vi indsamler og behandler oplysningerne til følgende formål:

  • at Coop kan videregive relevante oplysninger til forskningsprojekter
  • at Coop kan indhente relevante statistikker på vores medarbejdere

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til de ovenanførte formål er, at behandlingen er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i at deltage i forskningsprojekter samt indhente statistik, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt for at kunne opfylde de formål, hvortil dine oplysninger er indsamlet, medmindre vi er forpligtet ved lov, eller det er nødvendigt for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Hvem kan vi videregive oplysninger til?
Vi kan videregive dine oplysninger til de herunder anførte modtagere:

  • Danmarks Statistik
  • Danske universiteter og forskningsinstitutioner