Generelle krav

Coop er ved at omlægge de centrale IT-systemer. Mange varekategorier er overgået til SAP i løbet af 2019, 2020, 2021 og 2022 (hhv. Rul A, B, C, D og E). Ultimo oktober 2022 er alle varekategorier migreret til vores nye SAP.

Generelt skal fakturaerne opfylde de almindelige krav, som stilles til en faktura hos Skat – læs mere på skat.dk.

Coop varetager faktura- og betalingshåndtering på vegne af de selvstændige juridiske enheder. Derudover har Coop nogle specifikke krav til fakturaer, som også skal opfyldes. Kravene afhænger af faktureringstypen. Disse er beskrevet under punktet ”Faktureringstyper”. I kan se en samlet liste over krav til fakturaer her.