Coops privatlivspolitik for medarbejdere


I Coops privatlivspolitik for medarbejdere kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Coops bortvisningsregister følger de vilkår, som Datatilsynet har stillet i tilsynets tilladelse til førelse af registeret.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Er du blevet bortvist fra din ansættelse i Coop, registrerer Coop følgende oplysninger i Coops bortvisningsregister:

  • Navn
  • Ansættelsessted
  • Dato for bortvisning
  • Udløbsdato

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingens formål er at sikre at Coop har overblik over bortviste medarbejdere og kan inddrage denne oplysning i forbindelse med eventuel ansøgning om genansættelse i Coop koncernen.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Coops behandling af oplysningerne i bortvisningsregisteret er baseret på Coops legitime interesse i at føre et sådant register (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Vi behandler oplysninger i bortvisningsregisteret i 5 år fra registreringsdatoen.