Coops privatlivspolitik for medarbejdere


I Coops privatlivspolitik for medarbejdere kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvad er retten til berigtigelse (rettelse)?

Du har ret til at få urigtige persondata om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine persondata suppleret med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine persondata mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Hvordan udnytter jeg retten til berigtigelse (rettelse)?

Ønsker du at anvende denne rettighed, bedes du skrive til minedata@coop.dk.
Når du skriver, beder vi dig oplyse, hvilke persondata du specifikt ønsker berigtiget.