Coops privatlivspolitik for medarbejdere


I Coops privatlivspolitik for medarbejdere kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvad er retten til dataportabilitet?

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt
  2. Behandlingen foretages automatisk
  3. Oplysningerne er nogle, du selv har givet til Coop

Hvordan udnytter jeg retten til dataportabilitet?

Ønsker du at anvende retten til dataportabilitet, bedes du skrive til minedata@coop.dk.

Du bedes angive dit ønske om dataportabilitet, samt hvilke persondata du specifikt ønsker omfattet.