Coops privatlivspolitik for medarbejdere


I Coops privatlivspolitik for medarbejdere kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvad er retten til sletning?

Du har i følgende tilfælde ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer:

  1. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
  2. Du har trukket et samtykke tilbage, og der er intet anden behandlingsgrundlag
  3. Du har gjort indsigelse mod behandlingen, og der findes ikke legitime grunde til at fortsætte behandlingen
  4. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
  5. Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, som Coop er underlagt
  6. Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester

Hvordan udnytter jeg retten til sletning?

Ønsker du at anvende retten til sletning, bedes du skrive til minedata@coop.dk.
Du bedes angive hvilke persondata, du specifikt ønsker slettet.

Begrænsning i retten til sletning

Da behandlinger af en række persondata er nødvendige for administrationen af dit ansættelsesforhold i Coop, vil du ikke have ret til sletning af disse. Det gælder f.eks. oplysninger der er nødvendige for at udbetale løn, administrere fravær/sygdom/barsel og løbende evaluering, herunder advarsler mv.

Hvis du mener, at der er særlige individuelle årsager til, at persondata skal slettes, bedes du redegøre herfor i din henvendelse. Coop vil på den baggrund foretage en konkret vurdering af sagen.