Coops privatlivspolitik for medarbejdere


I Coops privatlivspolitik for medarbejdere kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop tildeler roller og rettigheder efter arbejdsbetinget behov. I den forbindelse registrerer vi dine brugeroplysninger i vores IT-systemer, herunder navn og brugernavn.

Hvad er formålet med behandlingen?
Coop fører kontrol med, at rettigheder er tildelt korrekt både ud fra et præventivt formål, og for at afklare konkrete mistanker om et strafbare forhold. Er der mistanke om eller afsløres et strafbart forhold, vil Coop behandle (potentielle) strafbare oplysninger om dig.

Styringen af adgange er en væsentlig kontrol, der bl.a. sikrer, at en medarbejder ikke kan oprette personer eller sager i systemer, godkende overførsel af penge uberettiget og ikke kan foretage uautoriserede opslag i systemer.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?

Behandlingen af dine persondata i forbindelse med kontrolforanstaltninger sker på følgende lovgrundlag:

  • opfyldelse af din ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
  • Coops overholdelse af arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, hjemlet i gældende ret eller kollektiv overenskomst, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b)
  • for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f)
  • Coops berettigede interesse i at behandle oplysningerne, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (oplysninger om strafbare forhold)

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt for at kunne opfylde de formål, hvortil dine oplysninger er indsamlet, medmindre vi er forpligtet ved lov, eller det er nødvendigt for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Personoplysninger om ansatte vil blive slettet senest 6 år efter ansættelsesforholdets ophør. Oplysninger kan opbevares i længere tid hvis fortsat opbevaring er nødvendig for at overholde lovkrav, eller for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, herunder for at kunne overholde retlige forpligtelser samt arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, som påhviler os som arbejdsgiver.