Coops privatlivspolitik for medarbejdere


I Coops privatlivspolitik for medarbejdere kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler billedmateriale fra tv-overvågning af Coops faciliteter, herunder butikker, lagre og servicekontor.

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen sker med følgende formål:

  • At skabe sikkerhed og tryghed for Coops ansatte, leverandører og kunder
  • At forebygge og opklare kriminalitet og andre utryghedsskabende hændelser
  • At beskytte Coops aktiver og værdier og tilvejebringe forsikringsmæssig dokumentation, herunder dokumentation i forbindelse med ulykker og tilskadekomst
  • At forebygge og opklare uautoriseret indtrængen på Coops ejendom

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) (interesseafvejning). Coops legitime interesse i behandlingen er at forfølge de formål, som er beskrevet ovenfor.

Hvis billedmaterialet fra tv-overvågningen viser strafbare forhold (eller indeholder følsomme oplysninger), er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (forfølgning af retskrav). Dette gælder også såfremt behandlingen er nødvendig for at overholde dine eller Coops arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, hvis disse er hjemlet i gældende ret eller kollektiv overenskomst, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Tv-overvågning slettes senest 30 dage efter, at den er optaget, medmindre den skal bruges som dokumentation i forbindelse med konkrete sager.

De personoplysninger, som Coop anvender til brug for kontrolforanstaltninger, opbevares alene i de tilfælde, hvor det viser sig nødvendigt at undersøge konkrete forhold yderligere. Disse personoplysninger vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt tilendebragt fra Coops side, herunder når en eventuel anmeldelse er indgivet til politiet, og et eventuelt krav ikke længere er aktuelt. Krav, som udspringer af et ansættelsesforhold, forældes 5 år efter ansættelsens ophør, hvorefter personoplysninger slettes.

Hvem videregiver vi oplysningerne til?
Hvor Coop anmelder et forhold til politiet, eller hvor politiet i øvrigt anmoder om det, kan Coop videregive materiale fra tv-overvågningen, hvor du indgår.