Coops privatlivspolitik for medarbejdere


I Coops privatlivspolitik for medarbejdere kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Vi vil sædvanligvis indsamle og behandle følgende oplysninger om dig:

  • Generelle medarbejderoplysninger: herunder navn og medarbejdernr.
  • Dit medlemskab af Coop a.m.b.a. og ”personalekøbsrettigheder”
  • Samkøring af medlems- og medarbejderdata, herunder rabatberettiget købshistorik
  • Tildelte personalegaver

Hvad er formålet med behandlingen?
Vi indsamler og behandler oplysningerne til følgende formål:

  • varetage og administrere Coops personalekøbsordning, herunder tilbyde ansatte personalerabat
  • For at varetage og administrere Coops forretningsmæssige interesser og revisionsprogrammer og for at administrere Coops forretningsførelse og etik, politikker, programmer samt gældende lovgivning

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til de ovenanførte formål er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde din ansættelseskontrakt, eller gennemføre foranstaltninger på din anmodning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt for at kunne opfylde de formål, hvortil dine oplysninger er indsamlet, medmindre vi er forpligtet ved lov, eller det er nødvendigt for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Vi sletter personoplysninger om ansatte senest 6 år efter ansættelsesforholdets ophør. Oplysninger kan opbevares i længere tid, hvis fortsat opbevaring er nødvendig for at overholde lovkrav, eller for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, herunder for at kunne overholde retlige forpligtelser samt arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, som påhviler os som arbejdsgiver.