Velkommen til Coop Folkeskove

Inden år 2030 planter Coop Folkeskove i samarbejde med Hedeselskabet 1.000 hektar skov og naturarealer. Det betyder konkret, at vi de kommende år planter mange millioner træer.

Vi vil øge biodiversiteten og CO2-optaget samt sikre vandbeskyttelse i nærområdet. Skovene skal være med til at sikre, at Coop bliver klimapositiv i 2030 og samtidig bidrage til regeringens nationale målsætning om 70% CO2-reduktion inden 2030.

Coops første folkeskov ved Holstebro er i hus

De første 113 hektarer jord - ud af 1.000 hektarer - er blevet opkøbt lige udenfor Holstebro. For at sikre de mest optimale løsninger i forhold til både plantning af træer, biodiversitet og CO2-optag, har Coop Folkeskove indgået et samarbejde med Hedeselskabet. De har årelang erfaring med skov udvikling og varetager den løbende drift af skovene.

Desuden er det første skovråd i Coop Folkeskove blevet valgt. Det er bestående af 10 lokale frivillige ildsjæle, der skal sikre masser af aktiviteter i skovene. Alle er velkomne – så kig forbi.


Nedenfor ser du de smukke billeder af området, hvor den nye skov allerede er godt i gang med at blive etableret.
Vi glæder os til at se skoven spire i selskab med de lokale ildsjæle!

Coops ambition

Vores ambition er at gøre noget godt for miljøet og samtidig skabe miljøer at være fælles om. Vi vil bidrage til at skabe nye grønne åndehuller, der både trækker samfundet i en mere bæredygtig retning, og som kan fungere som fristeder for de fællesskaber, der altid har gennemsyret os som andelsforening og demokratisk ejet virksomhed.

Folkeskove 1

Skove kan noget særligt 

Skoven danner rammen om familien og vores fællesskab, som er noget af det, Coop er født ud af for mere end 150 år siden. Ansvarlighed er vores arv, og derfor passer skovrejsning helt naturligt til vores DNA.

Pantenskov Format

Sådan bidrager du til skov og natur i Danmark

Du kan nu også være med til at bidrage til at skabe mere skov og natur i Danmark. Over de næste 5-10 år er målet at plante 1000 hektarer ny skov, hvilket forventes at koste i størrelsesorden 160 millioner kr. Dit bidrag går ubeskåret til at opkøbe jord, plante skov samt pleje af skoven.

Du kan bidrage på 3 måder:

BIDRAG TIL SKOV MED ET SKOVBEVIS

Ved at bidrage med et skovbevis på 50 kr. for tre kvadratmeter. Du får tilsendt et selvvalgt motiv som skovbevis. 

DONÉR DIN PANT

Donér din pant til Coop Folkeskove i SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Kvickly, eller 365discount.

Kom du ved en fejl til at trykke på ”donér” på pant knappen? Se her og se  hvordan du får dine penge retur.

COOP FORDELSKONTO

Hvis du har en FordelsKonto i Coop app'en med fast månedlig overførsel, kan du vælge skovbeviser som en fordel og dermed bidrage med 1 kvadratmeter skov og natur pr. måned, som du modtager skovbevis på.

Læs mere om Coop FordelsKonto her.

Her ser du de mulige skovbeviser du kan få tilsendt ved bidrag til skov og natur i Danmark

Folkeskoven Skovbevis 6Stk Udynamisktekst1
Folkeskoven Skovbevis 6Stk Udynamisktekst2
Folkeskoven Skovbevis 6Stk Udynamisktekst3
Folkeskoven Skovbevis 6Stk Udynamisktekst4
Folkeskoven Skovbevis 6Stk Udynamisktekst5
Folkeskoven Skovbevis 6Stk Udynamisktekst6

Du panter – vi planter

I Coops butikker kan du pante en skov. Ja, du læste rigtigt. Når du går ned med dine flasker, kan du vælge at donere dine pantpenge til udviklingen af Coop's skove. 

Din pant gør en forskel for klimaet. Og hver flaske tæller. Jo mere skov, jo mindre CO2.

Fotograf Martin Strunge Idumlund Maj 2021Dsc02339

Coop FordelsKonto

Du kan som bruger af FordelsKonto vælge Coop Folkeskove som fordel. Når du vælger denne fordel, er du med til at skabe ca. 1. kvadratmeter ny skov og natur i Danmark. Dit bidrag går til at etablere det næste område - måske endda nær dig. Du modtager i starten af hver måned et opdateret skovbevis, som viser størrelsen på dit samlede bidrag.

Landredskab

Vidste du at...

...den overordnede målsætning med Coops folkeskove er at skabe 1.000 hektar ny skov og natur i Danmark inden 2030 fordelt på cirka 5–10 skove. Formålet er yderligere at skabe mere offentlig tilgængelig skov og natur i Danmark, samt fremme en mere mangfoldig natur. Hvordan?

Landskab Med Gaard

Vores skovløfter

Vi har givet dig og os selv seks skovløfter, som vi lover, vi overholder. Skovløfterne skal sikre dig, og os, at vi arbejder mod at plante 5-10 folkeskove i hele Danmark, der alle skaber merværdi i de lokalsamfund, hvor de etableres.

ATTRAKTIVE AKTIVITETER

Det skal være muligt at skabe attraktive aktiviteter for alle aldersgrupper i Coops Folkeskove. Til at sikre dette vil der være tilknyttet skovråd til de enkelte skove.

SAMMEN KAN VI OPNÅ MEST

Vi vil engagere vores medlemmer, kunder og samarbejdspartnere til at blive en del af Coops Folkeskove – for sammen er der ingen grænser for, hvad vi kan opnå.

NY BEPLANTNING

Vi sikrer, at den nye beplantning i Folkeskovene består af en høj grad af hjemmehørende arter.

SIKRING AF BIODIVERSITET OG VAND 

Vi tager hensyn til sikring af biodiversitet og drikkevandsbeskyttelse i opbygningen og driften af arealerne.

VI PLANTER 5-10 OMRÅDER MED SKOV 

Vi forpligter os til at plante 5-10 nye områder skov i Danmark de kommende 10 år - på samlet 1.000 hektar. Det er vores hensigt, at Folkeskovene både gavner miljøet og skaber nogle miljøer for fremtidige generationer at være fælles om.

PLACERING AF FOLKESKOVENE

De 10 Folkeskove skal placeres, så alle dele af landet er repræsenteret - tæt på hvor danskerne bor.

FAQ om Coop Folkeskove:

Hvor kommer den næste Coop Folkeskov?

Vi ved endnu ikke, hvor den næste Coop Folkeskov kommer til at blive placeret. Vi er i dialog med en stribe relevante aktører om mulige placeringer, men der er mange forhold der skal på plads inden det står klart, hvor det bliver. Ambitionen er dog 5-10 skove på i alt 1.000 hektarer inden 2030 fordelt geografisk i landet, så flest mulige danskere kan få glæde af dem.

Hvordan kan jeg vide mig sikker på pengene går til ny skov og natur i Danmark?

Coop Folkeskove A/S er oprettet som et selvstændigt selskab under følgende formål: ”Coop Folkeskove A/S har til formål at opkøbe arealer i Danmark og drive og udvikle disse til offentlige tilgængelige skov- og naturområder med henblik på at skabe rammer for rekreative fællesskaber, øget biodiversitet, forbedret drikkevandskvalitet og CO2-binding til gavn for klimaet, samt anden efter bestyrelsens beslutning tilknyttet aktivitet”. Således er naturskabelse eneformålet, og fordi det er et selvstændigt selskab vil der altid være fuld åbenhed i forhold til de økonomiske disponeringer.

Går penge fra Pant-donationer ubeskåret til skovrejsning?

Pengene går ubeskåret til Coop Folkeskove A/S, som har til eneformål at opkøbe arealer i Danmark og drive og udvikle disse til offentlige tilgængelige skov- og naturområder med henblik på at skabe rammer for rekreative fællesskaber, øget biodiversitet, forbedret drikkevandskvalitet og CO2-binding. Således kan pengene, ud over jordkøb og beplantning, også f.eks. gå til at drifte arealer så det sikres at træerne gror (rense de første år), naturprojekter som søer, vandløb og stier og andre projektudviklingsaktiviteter i relation til arealer. 

Hvorfor koster det 17 kr. at lave 1 kvadratmeter ny skov og natur i Danmark?

Pengene går primært til køb af jorde, etablering af beplantning, etablering af søer, vandløb og andre naturprojekter med biodiversitet i højsæde. Desuden etableres der stier og adgangsveje og der opsættesvildthegn for at sikre at unge træer en sikker vækst de først år inden vildthegnene tages ned. Særligt køb af jorde er en tung post, og typisk vil denne poste alene udgøre 12-13 kroner per kvadratmeter.

Hvad sker der hvis det bliver dyrere eller billigere at etablere skovområder?

Selvom vi regner med i gennemsnit at skulle investere 17 kroner per kvadratmeter skov og natur vil prisen variere fra sted til sted. Særlig påvirkning fra prisen på jorden og eventuelle eksterne bidrag fra eksempelvis tilskudordninger eller vandforsyningsselskaber vil påvirke projektomkostningerne. Det er derfor, vi skriver ca. angivelser på arealet til bidragsydelserne. Vi håber dog, at de fleste projekter kan realiseres for mindre end 17 kroner per kvadratmeter i omkostning for Coop Folkeskove så bidragene kan række endnu længere.

Kan Coop Folkeskove sælge arealerne?

Arealerne købes og opbygges ikke med henblik på salg. Men skulle bortsalg, af en eller anden ukendt årsag blive relevant, så vil det kunne forekomme. På alle skovarealerne vil der dog blive ansøgt om omdannelse til fredskov, således kan bidragsyder vide sig sikker på, at skovarealerne vil forblive skov til evig tid.

Hvordan kan jeg vide mig sikker på at opgjorte klimaeffekter af Coop Folkeskove er reelle?

Coop Folkeskove har en ambition om at skabe de første anerkendte klimakreditter fra projekter på dansk jord. Derfor har vi gennemført en høringsproces af en nøje gennemgang af vores tilgang til opgørelsen af klimaeffekterne. Dette høringsdokument udleveres gerne, hvis det har interesse. Det kan blandt andet nævnes, at klimaopgørelsen fokuserer alene på CO2-effekten der er varig, således vil eventuel hugst der fjernes fra skoven, ikke indgå i opgørelsen af klimakreditterne.

Hvordan sikres det, at arealerne bliver publikumsvenlige og benyttes af danskerne?

Alle Coop Folkeskove får deres eget demokratisk nedsatte skovråd bestående af lokale ildsjæle, der ønsker at sikre lokal forankring og rekreativ udnyttelse af naturarealerne. Herudover er det altid vigtigt i udvælgelsen af arealerne, at det ligger placeret så der er et opland, der kan få gavn af områderne.

I stedet for at Coop benytter klimaeffekten fra mit bidrag i klimaregnskabet, kan jeg så selv ”få” klimaeffekten?

Coop har udviklet en transparent og gennemarbejdet metode til at sikre monitorering og verifikation af CO2-effekten fra folkeskovene. Afhængigt af årstal, beplantningstype, vejrforhold og en række parametre opgøres den årlige CO2-effekt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt administrere, på transparent vis, at klimaeffekterne tilskrives mindre bidragsydere, men måske det vil være muligt på et tidspunkt.

Hvordan kan jeg bidrage til skov og naturskabelse i Coop Folkeskove?

Du kan bidrage til mere skov og natur via dette link. Prisen er 50 kroner pr. 3 kvadratmeter. Herudover kan du i SuperBrugsen, DagliBrugsen, Kvickly og 365discount donere din pant ligesom du via fordelsprogrammet Coop FordelsKonto i Coop appen kan vælge Coop Folkeskove som månedlig fordel. Med FordelsKonto vil tilvalg af Coop Folkeskove give 1 kvadratmeter ny skov og natur i Danmark per måned. Læs mere om dette og yderligere vilkår for FordelsKonto her.

Logo Coop Folkeskove (1)

Coop Folkeskove A/S 
Roskildevej 65 
2620 Albertslund

CVR
41488972

Visuelt materiale fra Coops jorde ved Holstebro er ejet af Coop og leveret af Martin Strunge Filmdesign.