Pantenskov Format
Pantenskov Format

Om skovråd i Coop Folkeskove

- bestående af lokale ildsjæle

Som medlem af skovrådet kan du sammen med andre ildsjæle fra foreninger og Coop medlemmer være med til at sikre, at der løbende sker aktiviteter i folkeskovene, som engagerer så mange som muligt. Tanken med skovrådene er, at de skal være med til at sikre at skovene kan fungere som fristeder for de fællesskaber, der altid har gennemsyret Coop som andelsforening og demokratisk ejet virksomhed.

Hvad skal skovrådet lave? 

Som medlem af skovrådet vil du være med til at sikre, at der løbende sker aktiviteter i folkeskovene, der engagerer så mange som muligt.

De lokale skovråd nedsættes af Coop Folkeskove A/S. Som udgangspunkt nedsættes der et skovråd pr. skov, men hvor det giver mening kan Coop Folkeskove A/S nedsætte et lokalt skovråd til flere skove.

Skovrådet skal bestå af 3-10 medlemmer, hvor medlemmer af skovrådet fungerer i en 3-årig periode.

Skovrådet har følgende fire fokusområder: 

FRILUFTAKTIVITETER

Som medlem af skovrådet vil du være til at sikre, at der sker løbende aktiviteter i folkeskovene, der engagerer så mange som muligt. Du skal fx være med til at facilitere friluftaktiviteter for folk i alle aldre.

REKREATIVE TILTAG

Som medlem af skovrådet skal du også være med til at forme rekreative tiltag i skoven.

INPUT TIL NATURPROJEKTER

Du skal også være med til at give input til naturprojekter båret af borgere, foreninger eller andre lokale samarbejdspartnere. 

LOKAL INDSIGT

Du skal bidrage med lokal indsigt i sparringen med den driftsansvarlige for skove og Coop Folkeskove A/S. 

Organisationsdiagram Finale (1)
Dji 0037

Skovrådet i Holstebro 

Vi er allerede godt i gang med at etablere den første Coop Folkeskov. Området ligger i dejlige omgivelser lige udenfor Holstebro, hvor det yndede fiskeområde Storå også går igennem. Fisketegn kan erhverves via Holstebro og Omegns Fiskeriforening. Desuden er det første skovråd blevet etableret og det består af lokale ildsjæle, der har høje ambitioner om at sætte friluftaktiviteter og naturprojekter på dagsordenen.

Vil du have detaljerne om skovrådet på plads?

Læs om grundlaget for det lokale skovråd til Coops folkeskove. Herunder kan du blandt andet blive klogere på skovrådets opgaver, mandat og roller, arbejdsform og processen for udpegning af rådsmedlemmer.

Dji 0037

Sådan bliver du en del af skovrådet

Lige nu søger vi ikke medlemmer til Holstebro skovrådet, da alle pladser er besat. Vi forventer at købe ny jord i 2022 et sted i Danmark, hvorefter vi averterer efter nye medlemmer.


Coop Folkeskove A/S rekrutterer ud fra ansøgninger sendt af repræsentanter fra:

 • 1 eller 2 lokale borgere, som er medlem af Coop.
 • 1 lokal repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening
 • 1 lokal repræsentant fra Friluftsrådet
 • 1 til 4 repræsentanter fra lokale, grønne-, unge- eller friluftsforeninger.
 • Op til 2 relevante lokale repræsentanter, som er udpeget af Coop Folkeskove A/S.

Rekruttering for de menige, lokale medlemmer af Coop sker ved udpegning af den medlemsvalgte bestyrelse i den nærmeste Coop-butik.

Rekruttering vedr. repræsentanter fra lokale, grønne-, unge- eller friluftsforeninger kræver at foreningen senest en måned inden deadline for udpegning af nye medlemmer indsender kopi af vedtægter og referat fra sidste møde til Coop Folkeskove A/S.

Genudpegning kan finde sted, dog kan et medlem maksimalt sidder i tre perioder i træk. Udpegningen sker senest medio maj hvert tredje år.

Efter periodens udløb anmodes organisationerne om, at der foretages en vurdering af, om repræsentanten skal fortsætte i endnu en periode, eller der skal indstilles en ny.

Kriterier for foreninger:

 • At foreningen repræsenterer lokale, grønne-, unge- eller friluftforeninger.
 • At der er mindst to medlemmer i foreningen.
 • At foreningen har et sæt vedtægter.
 • At der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde e.lign.
 • At foreningen har aktiviteter i én eller flere af kommunerne, skoven ligger i.
 • At ansøgningen beskriver, hvorfor der ansøges om plads i skovrådet, herunder hvad man har af prioriteter for sit eventuelle arbejde i skovrådet.
 • At der i ansøgningen nævnes minimum tre tiltag, idéer eller lignende til, hvad Coops folkeskov skal kunne bruges til.

Kriterier for Coop medlemmer:

 • At medlemsnummer udfyldes ved ansøgning
 • At der beskrives, hvorfor man ansøger om plads i skovrådet, herunder hvad man har af prioriteter for sit eventuelle arbejde i skovrådet.
 • At der i ansøgningen nævnes minimum tre tiltag, idéer eller lignende til, hvad Coops folkeskov skal kunne bruges til.

Praktisk information om skoven i Holstebro

Du finder Storå folkeskov i Holstebro på følgende adresse: 
Idomlundvej 12, 7500 Holstebro.

Logo Coop Folkeskove (1)

Coop Folkeskove A/S 
Roskildevej 65 
2620 Albertslund

CVR
41488972

Visuelt materiale fra Coops jorde ved Holstebro er ejet af Coop og leveret af Martin Strunge Filmdesign.